Communicatie - Campagne

Alexandrium Shopping Center

‘Wij gaan voor een nieuwe look’

Marketingcampagne

‘Wij gaan voor een nieuwe look’ is de strategische marketingcampagne die Urban Solutions in opdracht van Klépierre heeft ontwikkeld voor Alexandrium Shopping Center, voor de periode waarin het centrum transformeert naar een nieuwe eigentijdse plek met een nieuwe identiteit. Een campagne waarmee wij de 2022 KERN Marketing Award hebben gewonnen.

Formuleer de positionering voor het vernieuwde Alexandrium SC en ontwikkel een merk- en communicatiestrategie voor de transitieperiode, waarin ondernemers, bezoekers, klanten en omwonenden worden betrokken, verleid en teruggewonnen. Geef aan hoe deze strategie een vervolg kan krijgen voor de langere termijn.
– Klepièrre i.s.m. Ondernemersvereniging Alexandrium SC

Wij hebben een campagne bedacht die gericht is op het vergroten (herstellen) van de betrokkenheid van de doelgroepen. ‘Wij gaan voor een nieuwe look’ is:

  • gericht op de stip op de horizon: een eigentijds, levendig, goed functionerend multifunctioneel centrum. De pay-off houdt een belofte in (een nieuwe look), geeft energie, inspiratie en brengt mensen in beweging. Het geeft een positieve lading aan de verbouwing en een doorkijkje naar het nieuwe centrum.
  • gericht op betrokkenheid van ondernemers, bewoners en bezoekers. In de campagne staan zij (en niet het centrum) centraal. Zij zijn de ‘Wij’ uit de pay-off ‘Wij gaan voor een nieuwe look’. Dit maakt deze campagne sympathiek en uniek.

Het resultaat van een integrale aanpak.
Om zoveel mogelijk impact te genereren hebben we samen met Klépierre en de winkeliersvereniging de handen ineengeslagen en rondom de verbouwingscommunicatie een compleet jaarprogramma gemaakt. Alle retail- en verbouwingsmomenten zijn geïntegreerd in het programma en consistent doorvertaald naar de pay-off. Bovendien zijn de ondernemers bij alle activiteiten betrokken en hebben zij bij de uitvoering een actieve rol gehad.

Voor de jury van de KERN Marketing Award was het overduidelijk dat met deze campagne de juiste snaar is geraakt en een uitstekende basis is gelegd voor verbinding tussen de gemeenschap en Alexandrium Shopping Center. In de loop van het jaar hebben we kunnen constateren hoe mensen (weer) van het centrum zijn gaan houden en dat als trotse ambassadeurs oprecht uitstralen! Nu de renovatie van Alexandrium Shopping Center ten einde loopt en haar ‘nieuwe look’ begin 2024 verwacht te vieren, zijn wij alweer druk bezig met de heropeningsfestiviteiten en communicatie. Dit succes wordt dus vervolgd!

Alexandrium Shopping Center

is met 140 winkels één van de grootste overdekte winkelcentra van de stadsregio Rotterdam. Ooit was het uit 1984 daterende centrum hét winkelgebied voor de regio, maar deze positie is inmiddels door de tijd (en concurrentie) ingehaald. Net als vele andere winkelgebieden zijn ook in Alexandrium SC de gevolgen van de corona crisis voelbaar geweest en sommige van de in het centrum gevestigde ondernemers ervaren die nog steeds. Hoog tijd dus voor verandering! Met een grootscheepse herontwikkeling en een nieuwe positionering (Fashion, food & fun for family & friends) wil Alexandrium SC haar toonaangevende positie in de regio heroveren.

Meer weten over deze case?
Neem contact op met Rispa

Meer weten over deze case? Neem contact op met Rispa

Zie meer cases

Blog – nieuws

MagicPlaces Academy