Communicatie - Campagne

Nijkerk A28

Ondernemen doe je in Nijkerk

Advies en strategie

Nijkerk maakt onderdeel uit van de Foodvalley, de regio waar dagelijks hard wordt gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen d.m.v. het ontwikkelen van gezonde voeding en duurzame productietechnieken. Food en food-gerelateerde bedrijven bepalen daarmee voor een belangrijk deel het ondernemersklimaat van Nijkerk. Voor de nog resterende bedrijfskavels zoekt de gemeente Nijkerk naar bedrijven die een optimale match vormen met de bestaande ondernemingen. De voorkeur gaat daarbij uit naar food-georiënteerde of anderszins aanvullende ondernemingen. Urban Solutions is gevraagd hierin te adviseren en met een strategie te komen.

Breng het ‘verhuisgedrag’ van bedrijven in het algemeen en foodgerelateerde bedrijven in het bijzonder in kaart. Wat zijn voor deze bedrijven de voorwaarden en triggers om te kiezen voor een bepaalde vestigingslocatie? Wat is de bekendheid van de gemeente Nijkerk als vestigingsplaats en specifiek als vestigingsplaats binnen het foodcluster? Hoe zorgen we dat de best passende bedrijven worden aangetrokken voor de resterende bedrijfskavels in Nijkerk.
– Gemeente Nijkerk

Via kwalitatief onderzoek (deskresearch, interviews binnen ons netwerk en interviews onder huidige ondernemers) hebben we het verhuisgedrag en beweegredenen van bedrijven (food en algemeen) in kaart gebracht en de wensen van de bestaande ondernemers. Op basis van de uitkomsten hebben we aanbevelingen gedaan voor de strategie, aanpak van de acquisitie en de inzet van middelen.

  • Opgefriste huisstijl;
  • Een vernieuwde, op de doelgroep afgestemde website met de belangrijkste specs die uit het onderzoek naar voren kwamen;
  • Inzet van LinkedIn als advertentiekanaal;
  • Doelgroepspecifieke targetting;
  • Koppeling van analytics, leads en acquisitie-gesprekken voor betere salesfunnel en conversie;
  • Toename in webbezoekers, kwalitatieve leads en vindbaarheid.

Nijkerk A28

Nijkerk maakt onderdeel uit van de Foodvalley, de regio waar dagelijks hard wordt gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen d.m.v. het ontwikkelen van gezonde voeding en duurzame productietechnieken. Food en food-gerelateerde bedrijven bepalen daarmee voor een belangrijk deel het ondernemersklimaat van Nijkerk. Voor de nog resterende bedrijfskavels zoekt de gemeente Nijkerk naar bedrijven die een optimale match vormen met de bestaande ondernemingen. De voorkeur gaat daarbij uit naar food-georiënteerde of anderszins aanvullende ondernemingen. Urban Solutions is gevraagd hierin te adviseren en met een strategie te komen.

Meer weten over deze case?
Neem contact op met Mirja

Meer weten over deze case? Neem contact op met Mirja

Zie meer cases

Blog – nieuws

MagicPlaces Academy