Placemaking – Participatie

Oldenzaal – Boeskoolhart

Samen werken aan een vitale binnenstad

Creatieve thema-avonden

Hoe maken wij gezamenlijk van de binnenstad van Oldenzaal weer een vitaal en aantrekkelijk centrumgebied voor de stad, haar inwoners en bezoekers? De gemeente Oldenzaal wilde samen met ondernemers, overige partners en inwoners in de stad investeren in het stadshart en op interactieve wijze een totaalplan voor de binnenstad maken. Urban Solutions organiseerde een aantal creatieve thema-avonden en trok de stad in met een ideeënkaravaan, waarbij alle stakeholders hun bijdrage konden leverden.

Ontwikkel, in een hecht en interactief samenwerkingsproces met de stakeholders, een totaalplan voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad van Oldenzaal.
– Gemeente Oldenzaal

Een DNA-werksessie, een ideeënkaravaan en een alliantielab waren de ingrediënten voor deze placemaking opdracht, die waren opgezet volgens de imagineering methode. Hierin staan inspiratie, fun en samenwerking centraal. In de DNA-sessie werden 4 thema’s besproken: creatief ondernemerschap, bereikbaarheid, vergroening en duurzaamheid en sfeer, evenementen en cultuur.

  • Vele tientallen ideeën voor een vitale binnenstad opgehaald
  • Groot enthousiasme en draagvlak voor uitvoering van het plan
  • Concrete allianties en samenwerkingen tussen stakeholders
  • Directe toepasbaarheid van het actieplan
  • Originele en inspirerende verslaggeving d.m.v. e-magazine

Laat jouw boeskoolhart spreken

De stad is van ons allemaal. De binnenstad vormt daarin het trotse hart van onze samenleving. Maar hoe maak je die aantrekkelijker én bruisender? Jij als inwoner of ondernemer zit aan het roer om te bepalen hoe we dat gaan doen! Jouw input en betrokkenheid blijven onmisbaar in het proces naar een vitale binnenstad. Laat jouw Boeskoolhart spreken en zoek de samenwerking op met andere initiatieven of start zelf een initiatief!

Meer weten over deze case?
Neem contact op met Linda

Meer weten over deze case? Neem contact op met Linda

Zie meer cases

Blog – nieuws

MagicPlaces Academy