Project omschrijving

Het hart
van de wijk

Winkelcentrum De Gaard – Utrecht

De Gaard is altijd een goed functionerend boodschappencentrum in de Utrechtse wijk Tuindorp-Oost geweest. De grootse herontwikkeling van het centrum nadert zijn einde, maar hier zijn vele jaren van co-creatie, sloop, bouw, onrust en onzekerheid aan voorafgegaan. Urban Solutions heeft voor dit project de PR en omgevingscommunicatie verzorgd, waarbij is ingezet op verbetering van de plek in goede relatie met de buurt.

Vraag

Vergroot het draagvlak en de acceptatie in de wijk door inzicht te krijgen in de wensen van bewoners en ondernemers en door hen te betrekken bij de planvorming en uitvoering.
– Top Vastgoed en Van der Vorm Vastgoed

Oplossing

Ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen om omwonenden, bezoekers en ondernemers tijdig en adequaat te informeren over de herontwikkeling van het centrum. Daarnaast organiseerden wij informatiebijeenkomsten en buurtevents, waarbij ideeën werden opgehaald en draagvlak en positieve sfeer werden gecreëerd. Een prijsvraag onder leerlingen van het in de wijk gevestigde Technasium voor het ontwerpen van een speelplek in het centrum zorgde voor sociale meerwaarde.

Resultaat

  • Acceptatie van de herontwikkelingsplannen door gemeenteraad
  • Snel groeiend draagvlak onder bewoners
  • Soepel verloop bestemmingsplan- en andere procedures
  • Positieve berichtgeving door goed en structureel persmanagement

Wil je weten hoe placemaking in combinatie met goede PR bijdraagt aan draagvlak en een soepel verloop van jouw herontwikkelingsproject?
Bel 033-2536701 of stuur een mail aan info@urbansolutions.nl