Placemaking - Participatie

Winkelsteeg Nijmegen

Waar werken woont en wonen werkt

Placemaking – Participatie

De transformatie van Winkelsteeg vraagt om een andere positionering. Het gebied met al zijn (bestaande en nieuwe) functies moet opnieuw op de kaart gezet worden. Er moeten nieuwe doelgroepen worden verleid en aangetrokken. Dat vereist een nieuwe identiteit, een nieuw verhaal. Daarnaast moeten alle stakeholders (bedrijven, bewoners, zorginstellingen), worden geïnformeerd en geraadpleegd over het nieuwe bestemmingsplan.

  • Kom met een sterke herpositionering voor Winkelsteeg;
  • Ontwikkel een visueel merkconcept dat het gebied de gewenste uitstraling geeft, dat alle doelgroepen aanspreekt en waar alle stakeholders zich in kunnen vinden. Leg het merkconcept in woord en beeld vast in een brandbook op hoofdlijnen (manifestatie, communicatie, visualisatie);
  • Schrijf een communicatieplan (media en middelen) dat ondernemers, bewoners en bezoekers betrekt en (ver)bindt en waarmee vandaag al van start kan worden gegaan;
  • Organiseer en ondersteun bij de participatie voor het nieuwe bestemmingsplan.

– Gemeente Nijmegen

We hebben onze MagicPlaces®- methode op maat vertaald naar een logisch stappenplan voor Winkelsteeg, waarbij we zijn begonnen met het vormgeven van het participatietraject – i.s.m. de projectgroep van gemeente Nijmegen. Dit bestond uit de productie van een uitgebreide video, die online werd verspreid onder een brede doelgroep, gevolgd door een tweetal inloopavonden. Er kon online en offline op de plannen worden gereageerd.
Doordat we in het participatietraject al ‘vooruitblikten’ op de nieuwe positionering, kon de stap naar een nieuwe identiteit op een logische en vloeiende manier worden gezet.

Work in progress..

Winkelsteeg Nijmegen verandert naar een gezonde, levendige plek om te wonen en werken, klaar voor de toekomst

Winkelsteeg wordt een gebied dat steeds in beweging is. Waar meer gewerkt wordt, meer gewoond en waar meer ruimte is voor ontmoeting en ontspanning. Een levendig gebied, centraal in de stad, dat klaar is voor de toekomst! Het huidige bedrijventerrein in Kanaalzone-Zuid (maar liefst 195 hectare!) verandert de komende jaren in een gezond, vitaal en toekomstbestendig woon-werkgebied, waaraan o.a. 3.000 extra banen, 4.000 woningen en diverse voorzieningen worden toegevoegd.

Meer weten over deze case?
Neem contact op met Mirja

Meer weten over deze case? Neem contact op met Rispa

Zie meer cases

Blog – nieuws

MagicPlaces Academy