Winkelsteeg Nijmegen
Waar werken woont en wonen werkt

Winkelsteeg Nijmegen

Bedrijventerrein Winkelsteeg staat aan de vooravond van een ingrijpende gebiedstransformatie. Het huidige bedrijventerrein in Kanaalzone-Zuid (maar liefst 195 hectare!) verandert de komende jaren in een gezond, vitaal en toekomstbestendig woon-werkgebied, waaraan o.a. 3.000 extra banen, 4.000 woningen en diverse voorzieningen worden toegevoegd.
De transformatie van Winkelsteeg vraagt om een andere positionering. Het gebied met al zijn (bestaande en nieuwe) functies moet opnieuw op de kaart gezet worden. Er moeten nieuwe doelgroepen worden verleid en aangetrokken. Dat vereist een nieuwe identiteit, een nieuw verhaal. Daarnaast moeten alle stakeholders (bedrijven, bewoners, zorginstellingen), worden geïnformeerd en geraadpleegd over het nieuwe bestemmingsplan.

Vraag

  • Kom met een sterke herpositionering voor Winkelsteeg;
  • Ontwikkel een visueel merkconcept dat het gebied de gewenste uitstraling geeft, dat alle doelgroepen aanspreekt en waar alle stakeholders zich in kunnen vinden. Leg het merkconcept in woord en beeld vast in een brandbook op hoofdlijnen (manifestatie, communicatie, visualisatie);
  • Schrijf een communicatieplan (media en middelen) dat ondernemers, bewoners en bezoekers betrekt en (ver)bindt en waarmee vandaag al van start kan worden gegaan;
  • Organiseer en ondersteun bij de participatie voor het nieuwe bestemmingsplan.

– Gemeente Nijmegen

Oplossing

We hebben onze MagicPlaces®- methode op maat vertaald naar een logisch stappenplan voor Winkelsteeg, waarbij we zijn begonnen met het vormgeven van het participatietraject – i.s.m. de projectgroep van gemeente Nijmegen. Dit bestond uit de productie van een uitgebreide video, die online werd verspreid onder een brede doelgroep, gevolgd door een tweetal inloopavonden. Er kon online en offline op de plannen worden gereageerd.
Doordat we in het participatietraject al ‘vooruitblikten’ op de nieuwe positionering, kon de stap naar een nieuwe identiteit op een logische en vloeiende manier worden gezet.

Resultaat

Wordt aan gewerkt!

Meer weten over deze case?
Neem contact op met
Mirja 06-30369212