Algemene voorwaarden van inschrijving cursus Succesvolle Gebiedsmarketing

Hallo,

Je bent van plan om de Algemene voorwaarden van inschrijving cursus Succesvolle Gebiedsmarketing door te spitten. Het is onze intentie dat je hier puntsgewijs, met duidelijke koppen de informatie vindt die je zoekt. Toch vragen of twijfels? Bel, mail of stuur een postduif.

 • Kleine Koppel 16, 3812 PH te Amersfoort

 • info@urbansolutions.nl

 • +31 (0)33 253 67 01

Even voor de duidelijkheid

Gewoon duidelijke taal. Maar communicatie gaat over zenden en ontvangen. Daarom eerst de begrippenlijst zodat we dezelfde dingen bedoelen.

Begrippenlijst

Opleider: Urban Solutions (Marketing B.V.)

Academy: Urban Solutions (Marketing B.V.)

Cursus: Cursus Succesvolle Gebiedsmarketing

Opleiding: Cursus Succesvolle Gebiedsmarketing

Cursist: Persoon die zich heeft ingeschreven voor de cursus.

Definitieve inschrijving: De cursist heeft de aanbetalingsfactuur voldaan

Annulering: Het in geen enkele vorm meer aanbieden van de cursus

Overmacht: Een tekortkoming die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen. Niet krachtens de wet, rechtshandeling of bij andere in het verkeer geldende opvattingen.

De regels op een rij

Vanaf hier is het behoorlijk saai. Dus we houden het zo kort mogelijk.

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt altijd schriftelijk, via het inschrijfformulier op de website urbansolutions.nl of per mail aan info@urbansolutions.nl.
 • Pas met het voldoen van de aanbetalingsfactuur is inschrijving definitief.
 • Inschrijving sluit wanneer het maximaal aantal cursisten is bereikt.

Deelname

 • Maximale groepsgrootte is 12 cursisten.
 • Deelname geschiedt op basis van binnenkomst aanbetaling.
 • Een definitieve inschrijving wordt omgezet naar deelname wanneer deze het maximaal aantal toegestane cursisten niet overschrijdt.
 • Een deelnamebevestiging verzekert deelname.
 • De cursus is gericht op alle betrokkenen bij de ontwikkeling, beheer, marketing en verkoop van woon-, werk of winkelgebieden, echter inschrijving is open voor iedereen.

Kosten

 • De totaalkosten zijn € 2.295,- exclusief 21% BTW.
 • Inbegrepen: 3 dagen opleiding met trainer, 1 terugkommiddag met trainer, al het lesmateriaal, certificaat van deelname, alle aangeboden catering.

Betalingsvoorwaarden

 • Na inschrijving ontvangt cursist een aanbetalingsfactuur van € 500,- exclusief 21% BTW, deze dient per omgaande betaald te worden. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
 • Wanneer de definitieve inschrijving het maximaal aantal cursisten overschrijdt wordt de aanbetaling retour gestort. Wanneer dit niet het geval is ontvangt cursist een bevestiging van deelname.
 • Met de bevestiging van deelname ontvangt cursist de restantfactuur van € 1.795,- exclusief 21% BTW. Deze dient uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.
 • Indien de datum van inschrijving de datum van twee weken voor eerste cursusdag overschrijdt ontvangt cursist direct een totaalfactuur van € 2.295,- exclusief 21% BTW. Deze dient per omgaande betaald te worden. Na betaling is de inschrijving definitief en ontvangt cursist een bevestiging van deelname. Tenzij de definitieve inschrijving het maximaal aantal cursisten overschrijdt, dan wordt de betaling retour gestort.

Annulering cursist

 • Een definitieve inschrijving is bindend, maar kosteloos overdraagbaar.
 • Indien cursist door overmacht niet aanwezig kan zijn mag een plaatsvervanger worden afgevaardigd of het lesmateriaal wordt opgestuurd.
 • Annulering voor twee weken voor aanvang eerste cursusdag: cursist is verschuldigd tot betaling van 50% van het totale cursusbedrag.
 • Annulering vanaf twee weken voor aanvang van eerste cursusdag: cursist is verschuldigd tot betaling van 90% van het totale cursusbedrag.

Annulering Academy

 • De Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren. Volledige restitutie zal plaatsvinden aan alle cursisten.

Aansprakelijkheid

 • Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De locatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De datum van de cursus is onder voorbehoud van overmacht. Inschrijving blijft bindend, de Academy verplicht zich tot het vinden van andere geschikte cursusdata ofwel biedt deze aan via een virtual classroom.
 • De Academy is in geen geval aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade – schade in de breedste zin van het woord.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – van de door de Academy ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Urban Solutions Marketing B.V..
 • Het is niet toegestaan (onder)delen van het lesmateriaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de opleider.
 • Schriftelijke toestemming van de Academy is vereist wanneer cursist bij de ontwikkeling van soortgelijke opleiding of een cursus met inhoudelijk (deels) overlappende expertise betrokken is – betrokken in de breedste zin van het woord.

Download het gratis e-book met 5 slimme gebiedsmarketingstrategieën

Verhoog de aantrekkingskracht
van elk gebied voor bewoners, bezoekers en bedrijven.