Placebranding – Positionering

Een MagicPlace® heeft een sterke identiteit en presenteert zich als een merk, met een herkenbaar logo, passende huisstijl en aansprekende look & feel.

Een uitstraling die je overal terugziet: in de styling, de bewegwijzering, de gevelbelettering, de programmering, maar vooral ook in de verhalen. Een doordachte strategie, creatief concept en overtuigende storytelling zorgen voor magische aantrekkingskracht.

Een sterk merk dat bezoekers aantrekt en bewoners en ondernemers inspireert komt niet uit de lucht vallen, maar vraagt om een goede opbouw. Het begint met een stevig fundament. We maken daarom eerst een identiteitsanalyse. Wat zijn de voornaamste pluspunten en karaktereigenschappen van de plek? Wat zijn de drijfveren en motivaties van de bewoners, bezoekers en gebruikers? Goed doelgroeponderzoek is in dit stadium onontbeerlijk. Het merk moet immers relevant zijn en aansluiten op de belevingswereld van de klant. Tevens brengen we de concurrentie in kaart, als ook de ontwikkelingen in de omgeving, en zorgen we dat het merk onderscheidend is. Al deze inzichten vormen de perfecte basis voor strategische keuzes: de unieke kracht van het merk!

Met onze MagicPlaces® Methode doorlopen we samen met de stakeholders bovengenoemde stappen die ons naar de identiteit en merkbeleving van de plek leiden. Wat is de X-factor van dit gebied voor deze doelgroepen? Als deze X-factor eenmaal gevonden is, hebben we een sterke basis om onze marketingstrategie op te baseren.

De volgende stap is het ontwikkelen van een scherpe merkstrategie die de X-factor reflecteert, relevant is voor de doelgroep en onderscheidend is van de concurrentie. Met de input van de stakeholders schrijven wij het verhaal van de plek. Waar staat het gebied voor? Wat zijn de rode draad, de verhaallijnen, de kern- en merkwaarden, de verbindende factoren? Dit verhaal is het merkconcept en staat aan de basis van de marketingstrategie. Wat zijn de merkwaarden en hoe gaan we het merk presenteren? In deze stap maken we scherpe keuzes.

Vervolgens vertalen we dit naar een creatief concept: kleurgebruik, vorm, typografie, beeldstijl en vormentaal, allemaal vertellen ze iets over het gebied als merk. En creëren ze een gevoel bij waar het gebied voor staat. Tegelijkertijd vormt dit de basis voor samenhangende communicatie en het eenduidig uitdragen ervan door de stakeholders.

Wij werken voor:

Download het gratis e-book met 5 slimme gebiedsmarketingstrategieën

Verhoog de aantrekkingskracht
van elk gebied voor bewoners, bezoekers en bedrijven.