Het E-team:
voor en door Edenaren

Ede Centrum

Met het beleidsplan ‘Het verhaal van Ede Centrum – De koers naar 2030’ heeft de Gemeente Ede het startschot gegeven voor projecten, instrumenten en maatregelen voor verbeteringen in het centrum van Ede. Onderdeel is een krachtige en passende marketingaanpak die de identiteit van het centrum onderstreept. In een reeks positioneringssessies met de stakeholders is gekozen voor een focus op het centrum als winkel- en ontmoetingsgebied voor alle Edenaren. De ondernemers spelen hierin de hoofdrol.

Vraag

Hoe maken we van Ede Centrum weer een plek waar men van houdt en met trots werkt, winkelt, woont of uitgaat?
– Gemeente en Stichting Binnenstad Ede

Oplossing

Gedegen positioneringsonderzoek waarmee eerst de situatie van Ede Centrum in kaart is gebracht. De conclusies hieruit zijn besproken met de stakeholders. Aan de hand van een tijdlijn is daarna de ontwikkeling van het centrum en de ondernemers in beeld gebracht. De unieke verhalen die uit deze tijdlijn naar voren kwamen zijn gebruikt als ‘bewijs’ voor de identiteit en positionering van Ede. Een ‘E-team’ is vervolgens aan de slag gegaan om deze verhalen in beeld en tekst vast te leggen en te verspreiden.

Resultaat

  • Veerkracht en vindingrijkheid ondernemers blijkt handige rode draad in marketing
  • Landingspagina met verhalen op website Ede Centrum wordt goed bezocht
  • Toename bezoekers en betrokkenheid op Facebook en Instagram
  • Toename vertrouwen ondernemers over toekomst centrum (58% positief)

Wil je weten hoe een sterke positionering in combinatie met storytelling bijdraagt aan de waarde van jouw project of merk?
Bel 033-2536701 of stuur een mail aan info@urbansolutions.nl