Kunstenaarsdorp
op de Veluwe

Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft in de integrale toekomstvisie (ITV) 2030 een wensbeeld met betrekking tot het centrum van Nunspeet geformuleerd, waarin levendigheid, regionale aantrekkingskracht en toekomstbestendigheid speerpunten zijn. Om dit wensbeeld te realiseren moet de gemeente onderscheidend zijn en zich herkenbaar op de kaart zetten. Urban Solutions heeft het positioneringstraject begeleid, waarbij een sterk concept en helder uitvoeringsplan hebben geleid tot een succesvol vervolg.

Vraag

Hoe kan de gemeente Nunspeet – met de vier kernen Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst – zich als gebied beter positioneren en meer bezoekers en toeristen aantrekken?
– Gemeente Nunspeet

Oplossing

Als onderdeel van de nieuwe detailhandelsvisie heeft Urban Solutions een positioneringsonderzoek gedaan. Daaruit bleek algauw dat er kansen lagen voor Nunspeet als kunstenaarsdorp op de Veluwe. Met dit onderscheidende profiel is in samenwerking met de stakeholders – ondernemers, horeca, vvv, cultuur en bewoners uit alle vier de vier kernen- een actie- en uitvoeringsplan opgesteld, gericht op het ‘bewijzen’ van deze positionering. Urban Solutions heeft dit verder uitgewerkt tot het concept ‘Nunspeet uit de kunst’.

Resultaat

  • Identiteit van Nunspeet als kunstenaarsdorp versterkt
  • Sterk paraplumerk, dat gedragen wordt door alle kernen en stakeholders
  • Citymarketingorganisatie opgericht
  • Initiatieven gebundeld
  • Toename toeristen (dat ook de Veluwe bezoekt)

Wil je weten hoe adequate communicatie bijdraagt aan draagvlak en een soepel verloop van jouw herontwikkelingsproject?
Bel 033-2536701 of stuur een mail aan info@urbansolutions.nl