Merk bouwen vanuit passie

De Liemers workshop

Ondernemers, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van culturele en cultuurhistorische verenigingen en medewerkers van de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort kwamen 13 juli bij elkaar in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. Doel: samen van hun streek de Liemers een sterk merk maken.

Urban Solutions heeft als opdracht dit traject te begeleiden en een toeristisch merkconcept en een marketingstrategie te ontwikkelen voor de Liemers. Met de bijeenkomst in de Turmac Cultuurfabriek is de eerste stap gezet. De ruim 30 aanwezigen namen deel aan een inspirerende positioneringsworkshop en kwamen samen tot een favoriete denkrichting voor het merk de Liemers.

Nieuwe ster

Presentatie over de MagicPlaces®-methode van Urban SolutionsNa het welkomstwoord van wethouder Belinda Elferink nam Linda Annink van Urban Solutions de deelnemers mee in de stappen die gezet moeten worden om van een gebied of regio een sterk merk te kunnen maken. Urban Solutions heeft hiervoor de MagicPlaces®-methode ontwikkeld. De voornaamste opdracht voor de deelnemers op deze avond was keuzes te maken. De Liemers heeft een groot en divers aanbod van recreatiemogelijkheden. De prachtige natuur en het alom vertegenwoordigde water in de vorm van rivieren en plassen, bieden hiervoor talrijke kansen. Maar wat zet je in de etalage? De Liemers is een soms nog ruwe, verborgen parel, die mensen stimuleert en in beweging brengt. Door sommige parels flink op te poetsen zou deze regio wel eens een nieuwe ster aan het toeristisch firmament kunnen worden.

Drie denkrichtingen

Na de presentatie over merkbouw en merkbeleving gingen de aanwezigen in groepjes aan het werk onder leiding van – naast Linda Annink – Urban Solutions-adviseurs Mirja de Jongh en Claire van Bavel. De deelnemers kregen drie denkrichtingen voorgeschoteld, waaruit zij met elkaar tot een unanieme keuze moesten komen: Verborgen parel, In beweging, Even offline. Om het beslissingsproces te versnellen, werd een pressure cooker gecreëerd. Er ontstonden levendige gesprekken en discussies, maar uiteindelijk moest men na drie kwartier met een beargumenteerde keuze komen. En dat lukte!

Passie

De groepjes presenteerden hun keuze en motivaties tijdens de wrap-up. De passie waarmee de deelnemers vertelden over hun gebied, de Liemers, en waarom zij voor een bepaalde denkrichting hadden gekozen, was indrukwekkend en aanstekelijk. Een van de succesfactoren om een gebiedsmerk te laten slagen is samenwerking, de wil om krachten te bundelen en samen sterker te worden. In de Liemers is die intentie ruimschoots aanwezig. Met de passie die de stakeholders op deze avond hebben laten zien, staat niets het bouwen aan een succesvol merk in de weg.

Welke denkrichting het geworden is? Dat houden we nog even geheim. Wordt vervolgd!

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!